CD наръчници АПИС

КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКОТО
ПРАВО

   КАТАЛОГ
   РЕГИСТРАЦИЯ


КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКИТЕ
ФИНАНСИ

   КАТАЛОГ
   РЕГИСТРАЦИЯ


КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКИТЕ
АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА И СЪДРУЖИЯ

   КАТАЛОГ
   РЕГИСТРАЦИЯ
ПОКАНА
 
за представяне в КАТАЛОЖНАТА ПОРЕДИЦА „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРИЯ”
 
Уважаеми дами и господа,
АПИС има удоволствието да Ви покани да представите своята професионална кариера и опит в единствената по рода си поредица от ИНТЕРНЕТ КАТАЛОЗИ „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРИЯ”. Поредицата включвапървите два каталога:
·         КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО и
·         КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСИ.
Предстои създаването на каталози, представящи и други професионални групи.
Личната Ви регистрация е безплатна!
Изгражданата от АПИС поредица от Интернет-каталози „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРИЯ” ще е публично достъпна за всички, които се интересуват от българските професионалисти в областта на правото, икономиката, финансите, счетоводството и одита.
Вашата регистрация ще Ви даде възможност да представите информация за областите, в които работите, за Вашите образователни и квалификационни степени и за професионалната Ви дейност.
Преценката колко и каква информация да предложите е Ваша. Винаги можете да промените и допълните предоставените от Вас данни, или да поискате от АПИС да направи това, при настъпване на нови обстоятелства.
За улеснение Ви предлагаме няколко възможности да представите Вашия профил:
·         Чрез попълване на онлайн форма
·         Чрез попълване на форма на хартиен носител, която можете да свалитеоттук:
В случай че предпочитате да спестите време, можете да се обърнете към представител на АПИС на тел. (02) 923 98 00 или 988 35 41, който да запише вместо Вас съответната информация.
Ако желаете, можете да предоставите за включване в каталога Вашата автобиография в свободен текст, списък с публикации, посетени квалификационни курсове и семинари, снимка и др., както на хартиен носител, така и като файлове.
На адвокатските дружества и съдружия, както и на консултантските и счетоводните дружества и асоциации,ще предложим специална форма, с помощта на която да могат да представят допълнителна информация.
АПИС е регистриран като администратор в Комисията за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от Вас данни се обработват само за целите на каталога и няма да бъдат преотстъпвани на трети лица. Посочената от Вас контактна информация ще бъде използвана от АПИС единствено за връзка с Вас.

CD наръчници АПИС